Ökad grytjakt

Grytjakt är som vi tidigare nämnt ingenting för nybörjare, men det har blivit en allt vanligare jaktform på senare år. Anledningen till att det ökat i popularitet är dels för att det är en väldigt spännande form av jakt där man alltid blir utmanad, men dels att striktare regler på många håll införts gällande jakt av större byten. Det finns även en rad andra förklaringar till ökningen, och till exempel ser man ökad grytjakt Härjedalen, Värmland och Dalarna.

Anledningar till ökningen

grytjakt HärjedalenNågra av anledningarna till ökningen av grytjakten har vi redan nämnt, såsom striktare regler gällande andra typer av jakt och att fler erfarna jägare lärt sig uppskatta grytjakten. Men det finns fler anledningar till popularitetsökningen, och vi har tänkt beskriva några av dem lite närmare. Oavsett om du jagar för att få mat på bordet eller om du helt enkelt tycker att det är en rolig hobby är det alltid bra att hänga med i utvecklingen.

Minskad älgjakt

För några år sedan sattes det på många ställen upp nya regler gällande hur mycket älg som får fällas under en jaktsäsong, och det har lett till ändrade jaktvanor. Till exempel så är stor del av den grytjakt Härjedalen bedriver ett direkt resultat av de hårdare reglerna för älgjakt. Tyvärr är det ofta så att när en viss jaktform blir populär, eller när ett visst villebråd är eftersökt, så lider populationen av det. I en harmonisk jakt så kommer såväl jägare som naturen att dra fördel av resultatet eftersom jägarna får sitt byte och balansen återställts genom att ett överflöd av en viss djursort avverkats. Men det som skett i bland annat Härjedalen nu är att jägare under många år skjutit av fler älgar än nödvändigt, och därför har populationen haft svårt för att återhämta sig.

Ökad grävlingspopulation

grytjakt HärjedalenPopulationen grävlingar har stadigt ökat, och det har öppnat upp ett nytt tillfälle för grytjakt. Många har tagit tillfället i akt till att träna upp sina hundar i grytkonsten genom att vara med och delta i jakten på grävling som sker under augusti till oktober. Men i den grytjakt Härjedalen, Västergötland, Hälsingland med flera bedriver är det inte enbart för sportens skull man fäller grävling. När grävlingspopulationen blir för stor i ett område kan de nämligen göra åverkan på ägor och marker, så det tjänar även ett praktiskt syfte att hålla antalet grävlingar nere.

Färre skabbrävar

På en del ställen i landet kvarstår det stora problem med skabbrävar som intar både skogarna och i många fall bostadskvarteren, såsom bland annat i Stockholms län där de inte har lika stor jaktkultur som i många andra delar av landet. Om rävpopulationen är starkt skabbinfesterad är det oklokt att utöva grytjakt eftersom det både är plågsamt och stressigt för hunden om den smittas under jakten. Men på väldigt många ställen i landet så har skabben minskat bland rävarna, vilket bland annat inneburit en ökning av antalet rävar i trakterna. Så i bland annat grytjakt Härjedalen och Västernorrland bedriver så kan man med fördel använda sig av hundar för att hålla antalet rävar stabilt.