Grythundsraser

Det finns ett antal raser som du kan välja för att använda vid jakt. Det beror oftast på vilken typ av jakt som du har tänkt att bedriva. Men för grytjakt är dessa raser lämpliga:
1. Borderterrier
2. Jack Russell Terrier
3. Parson Russell Terrier
4. Släthårig foxterrier
5. Tax
6. Tysk jaktterrier
Grythunden ska inte vara räd för viltet men den ska har respekt för det. Viktigt för att undvika att hunden ska skada sig, samtidigt också att ta hänsyn till viltet. Att hunden dessutom är smart och klokt, men framför allt har ett balanserat arbetssätt är mycket viktigt.
Har en hund för stor skärpa och inte alls har någon respekt för viltet, för det är dock ett rovdjur, är det helt klart olämpligt att och direkt värdelös för praktisk grytjakt. Hunden egenskaper kommer att bedömas vid träning och framför allt vid ett slutprov. Detta måste hunden klara innan den får användas för jakt.
Numera så inom dessa aktuella raser finns det många linjer som inte längre är de rastypiska och har därför inte grytanlagen kvar. Det är bara att kontrollera uppfödaren och rådfråga någon Grythundsklubb före ett köp av grythund eller/och studera provresultat i klubbens årsbok.
Här på denna hemsida kan du hitta många bra tips och råd, Svenska Grythundsklubben: http://www.grythundklubben.se/
Nu hänger det på vad du hade tänkt att använda hunden till, är det till att vara:
Räv sprängare – En jägare har stor användning av en sprängare vid rävjakt. Som skickas in i grytet för att locka fram räven. Den springer ut och in för att leta nya gångar och för att ge chansen att räven vågar sig på att smita ut. När grythunden gör sina prov- provgryt och grytanlagsprov, så är det som rävsprängare man siktar in sig på först och främst. Att det ska finnas stor rörlighet och snabb i sina rörelser och får på så sätt att räven snabbt lämnar grytet.
Förliggare – När det gäller jakt på grävling så används en förliggare, det vill säga en hund som inte är speciellt skarp och har till uppgift att markera med sitt skall vart i grytet grävlingen befinner sig. Det går även att använda en grythund till jakt på mårdhund, mink och mård.
Apportör – Det är när grythunden används för att driva kort på vilt så som rådjur, hjort, älg och vildsvin. Eller för att spåra på vilt eller hämta viltet.
Eftersök – Då hunden används för att spåra ett skadeskjutet djur så som morkulla eller älg till exempel. Eller för att spåra skadade eller sjuka rävar och grävlingar. En grythund kan också användas för skyddsjakt och viltvård, då är det bra att ha vältränad grythund.